TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim alanlarında birleştirmeyi; iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel iş birliğine önemli katkılar vermeyi hedefleyen bir araştırma üniversitesidir. Bu kapsamda TAÜ’nün kalite politikası;
➊ Uluslararası düzeyde güncel bilgi ve teknoloji üretmeye,
➋ Öncelikli tercih edilen, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeye,
➌ Küreselleşme sürecinde rekabet avantajını korumaya,
➍ Eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerini devamlı olarak iyileştirmeye yönelik bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Rektör Prof. Dr. Halil Akkanat

GALERİMİZ


ALMAN ORTAKLARIMIZ

ADAY ÖĞRENCİ

Türkiye'den Öğrenci Kabulü

Türkiye’deki liselerden mezun olanlar arasından öğrenci kabulü, mezun olunan liseye göre farklılık arz etmektedir. Buna göre:

I. Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan Türkiye’deki liselerden mezun olan öğrencilerin kabulü:

     a) Türk Vatandaşı Olanlar

     b) Türk Vatandaşı Olmayanlar

II. Türkiye’deki diğer liselerden mezun olan öğrencilerin kabulü:

Yurtdışı Öğrenci Kabulü

Öğretim dili %30 Almanca olan programlara başvuruda bulunacak adayların B2 seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.   Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede..

2. Almancanın resmi dil olarak konuşulmadığı bir ülkede

Lisansüstü Programları

TOP

Program Akışı