Üniversitemizin ilk kurulan akademik birimlerinden biri olan Fen Fakültesi de temel bilimler ve teknoloji alanlarındaki araştırmalarına ek olarak Mühendislik ve Sosyal Bilimler Fakültelerindeki araştırmacılarla birlikte geliştireceği, disiplinlerarası ve özgün araştırma projeleri sayesinde yerel-küresel sektörün ihtiyaç ve sorunlarına yanıt veren, insan ve çevre odaklı, yenilikçi çözümlerin adresi olmayı hedeflemektedir.

Im Rahmen dieser Zielsetzung wird sich unsere Fakultät zu einer dynamischen, innovativen und spezifischen Einrichtung zur Entwicklung von Wissenschaft und Technologie entwickeln, in welcher junge Forscher ausgebildet werden, die nach universalen Standards bedeutende Beiträge zur Grundlagenforschung und Technologie leisten, in welcher Kooperationen mit internationalen Universitäten und Forschungs- und Entwicklungszentren durchführt und spezifische wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht werden.

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, hukuk teori ve uygulaması uluslararası alandaki gelişmeler de esas alınarak araştırılmakta ve öğretilmektedir. Bu kapsamda yürürlükte olan hukuk kurallarına özel bir ağırlık verilmekte; hukukun tarihsel, kültürel ve ekonomik yönünün yanında, hayatın pratik ihtiyaçları ele alınmaktadır.

Die Türkisch-Deutsche Universität lehrt und erforscht das Recht und die Anwendung des Rechts im türkischen, europäischen und internationalen Zusammenhang.  Dabei steht das heute geltende Recht im Vordergrund. Seine geschichtlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Bezüge werden einbezogen, ausgerichtet auf praktische Bedürfnisse des Rechtslebens und mit einem besonderen Schwerpunkt auf juristischen Fragestellungen mit einer für die türkisch-deutschen Beziehungen und für die nationale und regionale Rechtsentwicklung hervorgehobenen Bedeutung.
Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, küreselleşme süreci ile birlikte artan uluslararası eğitim ve araştırma işbirliği felsefesinden hareketle akademik ve kültürlerarası etkileşim ve bilgi/tecrübe paylaşımının kazanç olduğuna inanılarak Türk-Alman akademik işbirliğinin bir sonucu olarak hayat bulmuştur. Fakültede açılan bölümler bu anlayışı yansıtmaktadır ve müfredatlar bu işbirliği ile hazırlanmıştır.

Bewegt von der Leitidee der zunehmenden internationalen Bildungs- und Forschungskooperation und von dem Glauben, dass die akademische und interkulturelle Interaktion und Wissens-/Erfahrungsweitergabe ein Gewinn ist, wurde die Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaftliche Fakultät der Türkisch-Deutschen Universität in Folge der türkisch-deutschen akademischen Partnerschaft ins Leben gerufen.
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, bünyesinde yer alacak bölümlerde disiplinler arası bakış açısıyla toplum ve kültürü ilgilendiren konularda eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Programlar, Bologna sürecine uygun biçimde öğrenci merkezli olarak uluslararası standartlara göre Türk ve Alman bilim insanları tarafından ortak olarak hazırlanmaktadır. Programlarda Türk ve Alman deneyimlerinden yararlanmaya özen gösterilmektedir.

Fragen zu Gesellschaft und Kultur betreffende Themen werden in der Kultur- und sozialwissenschaftlichen Fakultät mit den neuesten wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen gelehrt und geforscht. Die Studiengänge werden nach internationalen Standards und im Einklang mit dem Bologna-Prozess von türkischen und deutschen WissenschaftlerInnen gemeinsam vorbereitet. Durch die Türkisch-Deutsche akademische Partnerschaft soll in den Studiengängen ein Erfahrungsaustausch in Fragen der die Kultur und Gesellschaft betreffenden Themen stattfinden.
Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora kategorilerinde sunacağı özgün bölüm ve programlarla, öğrencilerine modern teknolojileri öğrenme, uygulama ve araştırma yapma imkanlarını veren önemli bir birimdir.

Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften an der Türkisch-Deutschen Universität wird ihren Studierenden innovative Studienprogramme in Kategorien Bachelor, Master und Promotion anbieten, die durch ihre moderne curriculare Konzeption möglichst ausgeprägte Alleinstellungsmerkmale in der türkischen Universitätslandschaft einnehmen werden.

İKİ DİL, TEK ÜNİVERSİTE

İki ülke arasında köprü kuran, doğa ile iç içe, şehrin kalabalıklığından uzak modern üniversite