İKİ DİL, TEK ÜNİVERSİTE

İki ülke arasında köprü kuran, doğa ile iç içe, şehrin kalabalıklığından uzak modern üniversite

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim alanlarında birleştirmeyi; iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel iş birliğine önemli katkılar vermeyi hedefleyen bir araştırma üniversitesidir. Bu kapsamda TAÜ’nün kalite politikası;

➊ Uluslararası düzeyde güncel bilgi ve teknoloji üretmeye,
➋ Öncelikli tercih edilen, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeye,
➌ Küreselleşme sürecinde rekabet avantajını korumaya,
➍ Eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerini devamlı olarak iyileştirmeye yönelik bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Rektör Prof. Dr. Halil Akkanat
Türk-Alman Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, Şahinkaya Cad. No:106, 34820
Beykoz/İSTANBUL

+90 216 333 30 00

+90 216 333 30 38

info@tau.edu.tr